Liên kết website
Quy trình hướng dẫn
Công chứng Phú Nhuận

QUÝ KHÁCH CẦN CHUẨN BỊ

KHI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

I./CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CẦN CÓ:

1.ĐỐI VỚI CÁ NHÂN:

-Giấy tờ tùy thân: (CMND, hộ chiếu, chứng minh sĩ quan, giấy chứng nhận công nhân viên quốc phòng) đang còn thời hạn sử dụng, hộ khẩu hoặc giấy xác nhận cư trú (trường hợp có thay đổi địa chỉ so với giấy tờ tùy thân);

-Giấy tờ tài sản: Các giấy tờ chứng minh tài sản chung hay tài sản riêng hoặc giấy tờ về tình trạng hôn nhân (giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bản án hoặc quyết định ly hôn), trong trường hợp giao dịch liên quan đến tài sản.

2.ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN:

-Giấy chứng nhận đầu tư, hoạt động hoặc đăng ký kinh doanh;

-Điều lệ pháp nhân;

-Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên) hoặc biên bản họp hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần);

-Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp ký thay người đại diện.

II.CÁC GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH:

            Quý khách cần chuẩn bị hồ sơ gồm có:

-Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

-Dự thảo hợp đồng, giao dịch do hai bên soạn thảo hoặc yêu cầu Công chứng viên Phòng Công chứng soạn thảo;

-Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; các giấy tờ thay thế được pháp luật quy định hoặc các giấy tờ hợp lệ của đối tượng giao dịch theo nội dung của hợp đồng, giao dịch;

-Bản chính kèm theo bản photocopy các giấy tờ liên quan;

-Người yêu cầu công chứng phải có năng lực hành vi dân sự, xuất trình đủ các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc Công chứng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các loại giấy tờ đó.

            *Trường hợp người già yếu không thể đi lại được hoặc cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có lý do chính đáng khác mà không thể đến trụ sở Văn phòng công chứng thì khi có yêu cầu Công chứng viên sẽ đến chỗ ở hoặc chõ làm việc để thực hiện các việc Công chứng trên theo yêu cầu.

            Cám ơn Quý khách sử dụng dịch vụ của Văn Phòng Công Chứng Phú Nhuận!