Liên kết website
Công chứng Phú Nhuận

Thống đốc tuyên chiến với lợi ích nhóm ngân hàng

trong Tin tức, 08-10-2012
Thống đốc tuyên chiến với lợi ích nhóm ngân hàng Ông Nguyễn Văn Bình cho rằng có những ngân hàng chỉ do một, hai cổ đông hoặc một nhóm cổ đông chi phối, dư nợ ngân hàng có đến 70 - 90% phục vụ cho nhóm cổ đông đó.