Liên kết website
Liên hệ
Công chứng Phú Nhuận

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHÚ NHUẬN
145 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 028 39972020 - Fax: 028 39990992

Email: congchungphunhuan@gmail.com

 
 
Công Chứng Viên: Phan Thị Bích Hà
 
Tel: 0903749411 - 028.39976161 - 39972020-108
Công Chứng Viên: Phan Hữu Thành
 
Tel: 0939039088 - 028.39972020-106

 

Công Chứng Viên : Văn Thị Bích Liên
 
Tel: 0909100264 - 028. 39972020 - 105