Liên kết website
Công chứng Phú Nhuận

1.1 MBN, CNQSDD (sổ hồng 1995 đến 2009)

trong HĐ Mua Bán Nhà Đất, 02-02-2013
1.1 MBN, CNQSDD (sổ hồng 1995 đến 2009) MBN, CNQSDD (sổ hồng 1995 den 2009), MBN CNQSDD Một phần (có tách thửa), MBN CNQSDD Một phần (thuộc sở hữu), MBN CNQSDD Toàn bộ

1.2 MBN, CNQSDD (có tài sản)

trong HĐ Mua Bán Nhà Đất, 02-02-2013
1.2 MBN, CNQSDD (có tài sản) MBN, CNQSDD (có tài sản)

1.3 CNQSDD (không có tài sản)

trong HĐ Mua Bán Nhà Đất, 02-02-2013
1.3 CNQSDD (không có tài sản) CNQSDD (không có tài sản),